Colofon

Gegevens krachtens § 5 TMG [Duitse wet op de elektronische media]

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
88316 Isny/Allgäu, Duitsland
Tel.: +49 (0) 7562 9724 - 0
Fax: +49 (0) 7562 9724 - 25
mail: info@drivemedical.de

Zetel: Isny/Allgäu, Duitsland
Zetel van de bevoegde rechtbank: AG Ulm, Duitsland
Handelsregister: HRA 620 989
Fiscaal nummer: 91070/51962
BTW-identificatienummer: DE 147 356 367

Duitse beherend vennoot met persoonlijke aansprakelijkheid:
Drive Medical Verwaltungs GmbH
Zetel: Isny/Allgäu, Duitsland
Zetel van de bevoegde rechtbank: AG Ulm
Handelsregister: HRB 620 831
Bedrijfsleider: Oliver Niemann

Concept/vormgeving/programmering

blickfang Internet- & Werbeagentur Wangen im Allgäu, Duitsland
www.blickfang-media.com

Deed Communication Agency, München, Duitsland
www.deed-muc.com

Ontheffing van aansprakelijkheid/disclaimer

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud hiervan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij niet instaan voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van gekoppelde pagina's is altijd de betreffende aanbieder of beheerder van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van de koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Onwettige inhoud was op het moment van de koppeling niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is echter zonder concrete aanknopingspunten van een schending van het recht niet redelijk. Als er schendingen van het recht bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's werd met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet instaan. Als dienstaanbieder zijn wij overeenkomstig § 6 lid1 MDStV [Duits staatsverdrag omtrent mediadiensten] en § 8 lid 1 TDG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetgeving. Dienstaanbieders zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de door hen verstuurde of opgeslagen informatie van derden of om onderzoek te doen naar omstandigheden die wijzen op een onrechtmatige daad. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving gelden onverminderd. Een aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete schending van het recht. Bij kennisname van overeenkomstige schendingen van het recht zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De beheerders van de pagina's trachten de auteursrechten van anderen altijd te eerbiedigen resp. gebruik te maken van zelf opgestelde alsmede licentievrije werken. Op de door de beheerder van de pagina's opgestelde inhoud en werken op deze pagina's is het Duitse auteursrecht van toepassing. Bijdragen van derden zijn als zodanig herkenbaar. De reproductie, bewerking, openbaarmaking en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn onderworpen aan schriftelijke goedkeuring van de desbetreffende auteur c.q. vervaardiger. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen voor het niet-commerciële privégebruik toegestaan.

Online geschillenbeslechting
De Europese Commissie stelt via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform beschikbaar voor online geschillenbeslechting, dat consumenten voor het beslechten van een geschil kunnen gebruiken en waarop meer informatie over het onderwerp geschillenbeslechting te vinden is.

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen
Wij zijn noch verplicht, noch bereid om in het geval van een geschil met een consument aan een geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken deel te nemen.